Sisältöjulkaisija

angle-left JOJO-liikenteessä uusi matkustajaennätys vuonna 2023

JOJO-liikenteessä uusi matkustajaennätys vuonna 2023

Joensuun seudun joukkoliikenteessä on tehty vuonna 2023 uusi matkustajaennätys. Vuoden 2023 aikana matkoja kertyi yhteensä 2,7 miljoona matkaa. Aikaisempi ennätys, eli 2,4 miljoonaa matkaa oli vuodelta 2019. Korona-aikana vuonna 2020 matkamäärät vähenivät oleellisesti. Koronan jälkeen matkamäärien kasvu on ollut vuosittain merkittävää. Samansuuntainen matkustajamäärien kasvukehitys on ollut nähtävissä myös muilla suurilla ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla.

 

Vuosi

Matkat, milj.

Muutos

%

2019

2,423

5,5

2020

1,688

-30,3

2021

1,887

11,8

2022

2,270

20,3

2023

2,693

18,6

 

JOJO-liikenteen kaikista matkoista 67 % tehtiin Waltin arvo- ja kausilipuilla. Näiden matkojen määrä lisääntyi 21 %. Eniten kasvua oli opiskelijoiden kausilippumatkojen (+ 63 %) ja lasten kausilippujen (+40 %) matkamäärissä.

Kertalippumatkoissa kasvu matkamäärissä oli 15 %. Aikuisten ja nuorten tekemät kertalippumatkat lähes kaksinkertaistuivat.

Tammi-huhtikuussa JOJO-liikenteen asiakashintoja alennettiin väliaikaisesti poistamalla 10 % arvonlisävero, koska kotimaan henkilökuljetukset vapautettiin määräaikaisella lakimuutoksella arvonlisäverosta. Tämä osaltaan lisäsi matkustusta. Matkamäärien kasvu jatkui vielä kuitenkin kuukausittain siten, että kuukausikohtaisia ennätyksiä rikottiin tammikuuta lukuun ottamatta joka kuukausi vuonna 2023.

2020-luvulla joukkoliikenteen tarjontaa on lisätty varsinkin paikallisliikenteessä uuden sopimuskauden alkaessa kesäkuussa 2021. Lisäksi Waltti lippu- ja maksujärjestelmää on kehitetty yhdessä muiden keskisuurten kaupunkiseutujen kanssa. Kehityskohteista mm. Waltti Mobiili, reittiopas ja sähköiset näytöt ovat osaltaan tuoneet helpotusta matkustajien arkeen.

JOJO-liikenteen matkamääriä on lisännyt myös vuonna 2021 voimaan tullut oppivelvollisuuslain muutos. Muutoksen mukaan yli 7 kilometrin koulumatkat muuttuivat toisen asteen opiskelijoille pääosin maksuttomiksi. Matkat ovat lisääntyneet vuoden 2019 noin 75 000 matkasta vuoden 2023 noin 230 000 matkaan.

Kasvaneet matkamäärät ovat näkyneet varsinkin pakkaspäivinä matkustajien arjessa varsin täysinä busseina. Matkamääriä seurataan jatkuvasti ja tarvittaessa tullaan lisäämään kalustoa liikenteeseen. Varsinkin aamulla Utran suunnasta tultaessa ruuhkaa on ollut havaittavissa. Linja 12 liikennöi koulupäivisin suoraan Utrantietä pitkin ja ainakaan toistaiseksi se ei ole ollut aivan niin ruuhkainen kuin linjat 1 ja 2.

JOJO-liikenteen linjastoa sekä lippu- ja maksujärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Tänä vuonna tehdään lippu- ja vyöhyketarkastelu, jossa yhtenä tavoitteena on järjestelmän yksinkertaistaminen. Lisäksi vuodenvaihteessa käyttöön otettu lähimaksaminen näyttää heti alussa saavan jalansijaa uutena, helppona maksutapana.

JAA SIVU

JAA SIVU:
 

Linkki - Kaikki Ajankohtaiset

Sisältöjulkaisija

Sisältöjulkaisija